Quy định & Hướng dẫn

[FAQ] GIẢI ĐÁP NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI ĐĂNG KÝ DỰ THI TOPIK

Thông báo kỳ thi năng lực tiếng Hàn Topik 87

Hướng dẫn về việc hỗ trợ thí sinh khuyết tật